نوشته‌ها

تصاویر گرافیکی و نقاشی از یک مرد که بر روی انگشتانش واژه ناامیدی به انگلیسی نوشته شده است

ناامیدی چیست ؟ چرا ناامیدی خطرناک است و چگونه بر آن غلبه کنیم؟

ناامیدی چیست؟ اگر گاهی فکر می‌کنید زندگی ارزش ندارد، امیدی به بهبود اوضاع ندارید و منتظر پیشرفت یا موفقیت نیستید، پس شما نیز ناامیدی را تجربه کرده‌اید. به عبارت دیگر امید و خوشبینی در فرد ناامید بسیار کم‌رنگ و بی‌جان است. نا امیدی گاهی می‌توا…