بایگانی برچسب برای: هیپومانیا

تصاویری گرافیکی از حالت هیپومانیا در انسان

هیپومانیا چیست؟ چگونه بر اساس نشانه ها هیپومانیا را بشناسیم و روش های درمان آن چیست؟

هیپومانیا چیست؟ هرگاه صحبت از هیجا‌ن‌های منفی مانند غم یا خشم می‌شود همه می‌دانیم که تجربه افراطی آن‌ها دردسر ساز است و معمولاً تلاش می‌کنیم از آن‌ها اجتناب کنیم حتی اگر آن هیجان شادی افراطی یا هیپومانیا باشد. بله اگر بگوییم شادی افراطی نیز در…