مطالب توسط mrwebmaster

بدبینی چیست ؟ چگونه می توانیم از بدبینی فرار کنیم؟

بدبینی تداعی کننده نیمه خالی لیوان است: بدبینی چیست موضوعی است که قرار است در این مقاله در مورد آن صحبت کنیم و راه های مقابله با آن را نیز یاد بگیریم. هر زمان با واژه خوش‌بینی و بدبینی مواجه می‌شویم مثال معروف نیمه پر و نیمه خالی لیوان در ذهنمان تداعی می‌شود یعنی افراد […]