نوشته‌ها

تصوایر انیمیشنی از فردی که در بین دو راهی برای تصمیم گیری درست گیج شده است

تصمیم گیری چیست؟ چطور راحت تر تصمیم گیری کنیم؟

تصمیم گیری چیست؟ تخم‌مرغ یا پنیر؟ لباس ساده یا راه راه؟ کار کردن یا درس‌خواندن؟ این کار یا آن کار؟این شخص یا آن شخص؟ این‌ها نمونه‌ای از هزاران گزینه‌ای است که در طول روز با آن‌ها مواجه می‌شویم و به واسطه‌ی انسان بودنمان باید دائماً از بین آن‌ه…