بایگانی برچسب برای: خودکشی

تصویری از دست های یک شخص که احتمالا خودکشی کرده است

خودکشی و افکار خودکشی فقط یک کلمه نیست! موضوعی مهم و خطرناک است

خودکشی یا suicide - مشکلی که حتما باید به آن توجه کرد. گاهی برخی از افراد در زندگیشان مشکلات و درد و رنجی متحمل می‌شوند که تحمل آن از ظرفیت و توان فعلی آنها بیشتر است بنابراین ممکن است در این شرایط خودکشی را راهی برای خلاص شدن از آن درد و رن…