نوشته‌ها

نصاویر یک کاراکتر نمایشی برای به تصویر کشیدن غمگین بودن

غمگین بودن سم است. چرا غمگین می شویم و چطور از غم رها شویم؟

غم چیست؟ غم نیز مانند شادی، خشم، تعجب، ترس و انزجار یکی از 6 هیجان اصلی است که انسان‌ها تجربه می‌کنند. این هیجان منفی که نقطه مقابل شادی و هیجانی آزار دهنده است معمولاً در پی ناکامی و از دست دادن تجربه می‌شود. مثلاً از دست دادن یکی از عزیزان، از…